Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

 • KH kiểm tra cuối kỳ1 (2023-2024) LTK

  view : 266 | down : 39
 • KH GLCM cấp huyện tại LTK

  view : 348 | down : 72
 • KH kiểm tra giữa HK1 (2023-2024)

  view : 328 | down : 42
 • KH kiểm tra nội bộ (2023-2024)

  view : 320 | down : 57
 • KHGD Tổ Ngoại Ngữ (23-24)

  view : 369 | down : 48
 • KHGD Tổ Toán-Tin (23-24)

  view : 365 | down : 219
 • Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023-2024

  view : 335 | down : 54
 • Kế hoạch chiến lược phát triển của trường

  view : 334 | down : 53
 • KH THNV năm học 2022-2023 LTK

  view : 596 | down : 159
 • KH thực hiện nhiệm vụ CM-NGLL năm học 2022-2023 (LTK)

  view : 639 | down : 750

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ