Trường Trung học cơ sở
Lý Thường Kiệt
Địa chỉ: Tam Xuân I - Núi Thành - Quảng Nam.