Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

 • KH kiểm tra cuối kỳ1 (2023-2024) LTK

  view : 211 | down : 28
 • KH GLCM cấp huyện tại LTK

  view : 293 | down : 67
 • KH kiểm tra giữa HK1 (2023-2024)

  view : 269 | down : 37
 • KH kiểm tra nội bộ (2023-2024)

  view : 267 | down : 47
 • KHGD Tổ Ngoại Ngữ (23-24)

  view : 308 | down : 45
 • KHGD Tổ Toán-Tin (23-24)

  view : 300 | down : 174
 • Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023-2024

  view : 279 | down : 46
 • Kế hoạch chiến lược phát triển của trường

  view : 279 | down : 46
 • KH THNV năm học 2022-2023 LTK

  view : 542 | down : 154
 • KH thực hiện nhiệm vụ CM-NGLL năm học 2022-2023 (LTK)

  view : 584 | down : 705

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ