Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

 • KH kiểm tra cuối kỳ1 (2023-2024) LTK

  view : 216 | down : 29
 • KH GLCM cấp huyện tại LTK

  view : 297 | down : 67
 • KH kiểm tra giữa HK1 (2023-2024)

  view : 276 | down : 37
 • KH kiểm tra nội bộ (2023-2024)

  view : 270 | down : 47
 • KHGD Tổ Ngoại Ngữ (23-24)

  view : 312 | down : 45
 • KHGD Tổ Toán-Tin (23-24)

  view : 307 | down : 178
 • Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023-2024

  view : 283 | down : 46
 • Kế hoạch chiến lược phát triển của trường

  view : 283 | down : 46
 • KH THNV năm học 2022-2023 LTK

  view : 545 | down : 154
 • KH thực hiện nhiệm vụ CM-NGLL năm học 2022-2023 (LTK)

  view : 587 | down : 707

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ