SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐẠI BÀNG

SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐẠI BÀNG
Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ những ký ức cũ, thói quen cũ và những phong tục tập quán cũ. Chỉ khi thực sự tự do khỏi những gánh nặng quá khứ thì chúng ta mới nhận được lợi ích từ hiện tại.
xem câu chuyện tại đây

Xem Đại Bàng săn mồi tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Hùng (Sưu tầm)