Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016"

Thực hiện Kế hoạch chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016" (sau đây gọi tắt là chuyên đề), sau hai năm với sự tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện, chuyên đề đã có tác động đáng kể góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.
Ông Nguyễn Minh Hoàng - PGĐ Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội thảo
Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện chuyên đề trong thời gian đến, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 18/12/2015 .

Về dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố có các Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học Giáo dục mầm non của 18 Phòng GDĐT cùng các cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của các trường mầm non, mẫu giáo trọng điểm của các cấp.

Hội thảo đã thống nhất cao với báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016"; tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm và cùng tìm hướng giải quyết những vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề, rút kinh nghiệm để thực hiện chuyên đề có hiệu quả hơn trong thời gian đến.

BEMUA

Các cháu trường MN Sơn Ca – Hội An với tiết mục Aerobic chào mừng Hội thảo

Kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề: 100% trẻ đều được tham gia các hoạt động nhằm phát triển vận động phù hợp với từng độ tuổi của trẻ; môi trường trường, lớp, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động vận động của trẻ tăng lên đáng kể; đội ngũ CBQL - GVMN được nâng cao nhận thức và vững vàng về kiến thức cũng như kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ; tuyên truyền được cho cộng đồng và phụ huynh về hiệu quả của chuyên đề nên đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Một số đơn vị đã triển khai thực hiện chuyên đề có hiệu quả như: thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, huyện Đại Lộc, huyện Điện Bàn.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt –Phó TP GDMN

Nguồn tin: quangnam.edu.vn