Hơn 42,6 tỷ đồng cho công tác khuyến học

Ngày 28.12, tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh cho biết, trong năm qua các cấp hội khuyến học của tỉnh đã khen thưởng, trao học bổng tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.
Trong đó, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố khen thưởng, trao học bổng hơn 178 nghìn lượt với số tiền hơn 37,9 tỷ đồng, Hội Khuyến học tỉnh trao 3.222 lượt với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn trao giải thưởng cho 458 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Năm qua, các cấp hội khuyến học cùng với nhà trường còn tích cực vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

Nguồn tin: baoquangnam.com.vn