Đai hội Liên đội

Ngày 24/10/2013 Liên đội THCS lÝ Thường Kiệt long trọng tổ chức Buổi Đại Hội Liên đội năm học 2013-2014.
Liên đội đã bầu ra 15 em vào Ban Chỉ huy Liên đội.Về dự với Đại hội có Đại biểu từ Chi bộ, ban Giám hiệu nhà trường, ban phân hội phụ huynh, giáo viên phụ trách và 150 đại biểu đại diện cho 22 Chi đội. Về phía Đoàn xã, có anh anh Hồ Văn Lợi Bí thư Đoàn xã Tam Xuân 1 về tham dự. Buổi đại hội có phút sinh hoạt truyền thống về Bác Hồ, hoạt cảnh về phong trào đáu tranh của 5 anh hùng Nông Văn Dền (Kim Đồng), Nông Văn Thàn (Cao Sơn), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Văn Tinh. Phút sinh hoạt diễn ra hết sức xúc động. Không khí đại hội diễn ra hết sức trang nghiêm. Buổi Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngày 24/10/2013 Liên đội THCS lÝ Thường Kiệt long trọng tổ chức Buổi Đại Hội Liên đội năm học 2013-2014. Liên đội đã bầu ra 15 em vào Ban Chỉ huy Liên đội.Về dự với Đại hội có Đại biểu từ Chi bộ, ban Giám hiệu nhà trường, ban phân hội phụ huynh, giáo viên phụ trách và 150 đại biểu đại diện cho 22 Chi đội. Về phía Đoàn xã, có anh anh Hồ Văn Lợi Bí thư Đoàn xã Tam Xuân 1 về tham dự.  Buổi đại hội có phút sinh hoạt truyền thống về Bác Hồ, hoạt cảnh về phong trào đáu tranh của 5 anh hùng  Nông Văn Dền (Kim Đồng), Nông Văn Thàn (Cao Sơn), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy), Lý Thị Nì (Thủy Tiên), Lý Văn Tinh. Phút sinh hoạt diễn ra hết sức xúc động. Không khí đại hội diễn ra hết sức trang nghiêm. Buổi Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.