THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam” Căn cứ Công văn Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của Phòng GD – ĐT huyện Núi Thành, Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Tam Xuân I kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và ngày tựu trường năm học 2018 – 2019 như sau :
     PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số: 01/TB-THCSLTK
                                                                                               Tam Xuân I, ngày 27 tháng 07 năm 2018
 
THÔNG BÁO
“V/v Tuyển sinh lớp 6 và ngày tựu trường năm học 2018 – 2019”
 
Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam”
Căn cứ Công văn Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của Phòng GD – ĐT huyện Núi Thành,
Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Tam Xuân I kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và ngày tựu trường năm học 2018 – 2019 như sau :
1/ Tuyển sinh lớp 6 :
  • Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 01/8/2018 đến 10/8/2018
  • Đối tượng: Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Tam Xuân 1, hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
  • Hồ sơ nhập học :
+ Học sinh đã hoàn thành chương tiểu học tại các Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng hồ sơ đã được chuyển trực tiếp từ trường Tiểu học lên trường THCS. Phụ huynh có trách nhiệm đến trường THCS Lý Thường Kiệt làm thủ tục nhập học, nộp các giấy tờ ưu tiên (nếu có), bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu) và nhận giấy vào lớp cho con em mình.
+ Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở các nơi khác chuyển về phải làm đơn xin nhập học, nộp học bạ bậc Tiểu học có xác nhận của nhà trường đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học, bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản phô tô hộ khẩu và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
+ Thời gian nhận hồ sơ, làm thủ tục nhập học: Vào các buổi sáng (7h30 đến 10h30), từ ngày 01 – 10/8/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật)
  • Các khoản thu đầu năm học: 895.420đ, bao gồm: Học phí, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn tự nguyện (Có bảng kê chi tiết tại trường)
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Văn phòng trường THCS Lý Thường Kiệt.
  • Quá thời hạn trên phụ huynh không đến làm thủ tục nhập học thì xem như không có nhu cầu học tại trường, nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết về sau.
2/ Ngày tựu trường năm học 2018 - 2019:  Buổi sáng,  ngày 27/8/2018.
            Tất cả học sinh các khối lớp 6,7,8,9 năm học 2018 – 2019 tập trung tại trường vào lúc 7h00 sáng ngày 27/8/2018 để tổ chức lớp và nghe phổ biến kế hoạch đến ngày khai giảng 05/9/2018.
Vậy nhà trường thông báo đến phụ huynh và học sinh toàn trường biết để thực hiện.
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Tấn Hùng